ITA2019

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
เอกสาร คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง 1 พฤษภาคม 2562)  3 พ.ค. 2562 07:56 Upright School
ą

ดู
ตารางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพท.  3 พ.ค. 2562 07:57 Upright School
Ċ
ดู
นำเสนอ ITA วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (Conferrence) กรอบการประเมิน  3 พ.ค. 2562 07:54 Upright School
ċ

ดู
ไฟล์ Excel สำหรับกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และ ภายนอก  3 พ.ค. 2562 07:53 Upright School