วั น พ่ อ แ ห่ ง ช า ติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ โรงเรียนสุจริต