ประชุม 4 ภูมิภาค ปีงบประมาณ 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพหมานคร
ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมไดมอนด์ สุราษฎร์ธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดในหนังสือราชการ และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามลิงค์ด้านล่าง

คลิก เมนูด้านล่าง เพื่อลงทะเบียน

ข้อแนะนำการลงทะเบียน
1. ต้อง Login เข้าระบบด้วย gmail จึงจะสามารถลงทะเบียนได้ (แนะนำใช้ @pracharath.ac.th หรือ @esdc.go.th
2. เตรียมข้อมูล ชื่อ นามสกุล-โทรศัพท์-IDLine-eMail-รูปถ่าย
3. รูปถ่ายขนาดไม่เกิน 10 MB (รูปสุภาพ ขนาดภาพให้คล้ายภาพถ่าย 2 นิ้ว)

หนังสือราชการ

สพป.สพม.ว464.pdf
กำหนดการ+รายชื่อ.pdf