ประกาศ ITA Online
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2566

“ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.

“รายละเอียดผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
( ITA Online 2023 ) และภาพความสำเร็จของการดำเนินการ”

โดย ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

สพป สพม ทุกเขต ว2141.pdf