เจตจำนง

ประกาศ เจตจำนง โดย เลขาธิการ กพฐ.
นายอัมพร พินะสา