ประกาศผลระดับภาค 2021

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1-3 ให้เตรียมดำเนินการดังนี้

  1. จัดทำเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 5 ชุด นำมาในวันรายงานตัว

2. จัดบูธนิทรรศการ โดยจะมีโต๊ะให้ ขนาด
1.80x0.45x0.75 เมตร

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม พร้อมแสดงหลักฐานก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

ว1802 (แจ้งประกาศผล).pdf
ประกาศผลSymposium ระดับภาค.pdf